Sesión 1


EDIXGAL CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Presentación 1
NOVIDADES

E-Dixgal

Usuarios prueba

Alumno
ceipluisseoane_al02....
Profe
ceipluisseoane_pro02...

Ficheiro


Indica que pasos darías para realizar os seguintes cambios na túa páxina principal "Área persoal"
  1. Situar o panel Navegación debaixo do panel Administración.
  2. Engadir o calendario á páxina.
  3. Cómo saber en todo momento qué usuarios están conectados ao curso.
  4. Eliminar o panel "Usuarios en Liña".


Os recursos

1. O CARTAFOL

2. ENGADIR FICHEIRO

3. AS ETIQUETAS

Imaxe empregada: https://goo.gl/4GIaZC

4.  ENGADIR URL

Exercicio: Enlazar a calculadora wiris http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/ (como ventana emerxente)

5.  CREAR PÁXINA WEB

A. ENGADIR HIPERVÍNCULO
http://www.thatquiz.org/es-4/matematicas/geometria/

B, AUDÍO
Código para incrustar os ficheiros nunha páxina:
<audio controls>
    <source src="https://db.tt/suQYSQOh" type="audio/mpeg">
    <source src="https://db.tt/CBASH5R1" type="audio/ogg">
</audio>
C. ENGADIR VÍDEO DE YOUTUBE
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7Jz97KR9YpU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
D INSERIR FICHEIRO SWF
Descargamos o ficheiro
G. INSERIR THATQUIZ
<iframe frameborder="0" height="300" scrolling="yes" src="http://www.thatquiz.org/es-4/matematicas/geometria/" width="100%"></iframe> 

6. CREAR UN LIBRO

 INFORMACIÓN WIKIPEDIA PRESTIGE
IMAXE VOLUNTARIOS RECOLLENDO CHAPAPOTE

7. Copia de seguridade e restauración

Xestión de credenciais. Os docentes poden restaurar o contrasinal dos alumnos, ver o histórico e imprimir todos os contrasinais
credenciais_________________________________________________________

        


E-Dixgal - NETEX Classroom